Thiên nhiên

Cơ chế tác dụng của rượu vang

Trong công trình vừa được công bố trên tạp chí Nature, 2 nhà khoa học Matthew Sajish, Paul Chimmel và cộng sự khảo sát mối liên quan giữa resveratrol với các enzyme tổng hợp tRNA - vốn trợ giúp…